کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت


آخرین محصولات اضافه شده
آموزش MS Project 2013 + Visio 2010
آموزش MS Project 2013 + Visio 2010

۱۸۵,۰۰۰ریال
آموزش PDMS
آموزش PDMS

۲۵۰,۰۰۰ریال
آموزش PHP
آموزش PHP

۲۰۰,۰۰۰ریال
آموزشRational Rose
آموزشRational Rose

۱۶۰,۰۰۰ریال
آموزش ریاضی مهندسی
آموزش ریاضی مهندسی

۱۷۹,۰۰۰ریال
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری

۲۲,۰۰۰ریال
Web Design Tools 2016
Web Design Tools 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
Network Tools 2016
Network Tools 2016

۷۰,۰۰۰ریال
V-Ray Collection 2016
V-Ray Collection 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
Assistant 2016
Assistant 2016

۷۰,۰۰۰ریال
Windows 10 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 10 + AutoDriver & Assistant 2016

۱۷۰,۰۰۰ریال
Windows 10 (DVD9) + Training & Tools
Windows 10 (DVD9) + Training & Tools

۱۰۰,۰۰۰ریال
Windows 8.1 Update 3 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 8.1 Update 3 + AutoDriver & Assistant 2016

۱۷۰,۰۰۰ریال
Windows 7 SP1 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 7 SP1 + AutoDriver & Assistant 2016

۱۷۰,۰۰۰ریال
Primavera Collection
Primavera Collection

۷۰,۰۰۰ریال
بازی ایرانی نورالدین
بازی ایرانی نورالدین

۵۵,۰۰۰ریال
بازی سالهای سیاه
بازی سالهای سیاه

۸۰,۰۰۰ریال
Call of Duty : Advanced Warfare
Call of Duty : Advanced Warfare

۱۶۰,۰۰۰ریال
F1 2015
F1 2015

۱۰۰,۰۰۰ریال
Guns, Gore & Cannoli
Guns, Gore & Cannoli

۴۰,۰۰۰ریال
Disney Epic Mickey 2 The Power of Two
Disney Epic Mickey 2 The Power of Two

۴۰,۰۰۰ریال
NP Assistant 2016
NP Assistant 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
NP Antivirus Collection 2016
NP Antivirus Collection 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
Eset NOD32 V.9
Eset NOD32 V.9

۶۰,۰۰۰ریال
V-Ray Collection 2016
V-Ray Collection 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
CSI Collection 2016
CSI Collection 2016

۶۰,۰۰۰ریال
ArchiCad Collection 2016
ArchiCad Collection 2016

۱۰۰,۰۰۰ریال
Sketchup Collection 2016
Sketchup Collection 2016

۶۰,۰۰۰ریال
CorelDRAW Collection + 1200 Vector
CorelDRAW Collection + 1200 Vector

۱۰۰,۰۰۰ریال
Autorun & Setup & Screen Capture
Autorun & Setup & Screen Capture

۱۰۰,۰۰۰ریال
DriverPack Solution 17.1
DriverPack Solution 17.1

۱۰۰,۰۰۰ریال
SQL Server 2008 Collection
SQL Server 2008 Collection

۱۰۰,۰۰۰ریال
سمپل های آماده VST
سمپل های آماده VST

۲۵۰,۰۰۰ریال
بنرهای تبریک و تسلیت 3 بعدی
بنرهای تبریک و تسلیت 3 بعدی

۲۵۰,۰۰۰ریال
آموزش جامع ویندوز10
آموزش جامع ویندوز10

۱۹۵,۰۰۰ریال
آموزش تصویری عروسک سازی
آموزش تصویری عروسک سازی

۱۴۰,۰۰۰ریال
آموزش تصویری ریاضی نهم
آموزش تصویری ریاضی نهم

۱۸۵,۰۰۰ریال
آموزش تصویری زبان نهم
آموزش تصویری زبان نهم

۱۷۵,۰۰۰ریال
آموزش تصویری علوم نهم
آموزش تصویری علوم نهم

۱۷۵,۰۰۰ریال
Printer Driver Collection
Printer Driver Collection

۷۰,۰۰۰ریال
 عناوین جدید
 
Adobe Captivate Collection + Training
Adobe Captivate Collection + Training
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Video Editor 2016 (Ver.4
Video Editor 2016 (Ver.4
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Linux Ubuntu 15.10
Linux Ubuntu 15.10
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Assistant 2016 DVD9 (Ver.5
Assistant 2016 DVD9 (Ver.5
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Printer Driver Collection
Printer Driver Collection
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
آموزش تصویری علوم نهم
آموزش تصویری علوم نهم
قیمت:
۱۷۵,۰۰۰ریال
 
 
آموزش تصویری زبان نهم
آموزش تصویری زبان نهم
قیمت:
۱۷۵,۰۰۰ریال
 
 
آموزش تصویری ریاضی نهم
آموزش تصویری ریاضی نهم
قیمت:
۱۸۵,۰۰۰ریال
 
 
آموزش تصویری عروسک سازی
آموزش تصویری عروسک سازی
قیمت:
۱۴۰,۰۰۰ریال
 
 
آموزش جامع ویندوز10
آموزش جامع ویندوز10
قیمت:
۱۹۵,۰۰۰ریال
 
 
بنرهای تبریک و تسلیت 3 بعدی
بنرهای تبریک و تسلیت 3 بعدی
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ریال
 
 
سمپل های آماده VST
سمپل های آماده VST
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ریال
 
 
SQL Server 2008 Collection
SQL Server 2008 Collection
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
DriverPack Solution 17.1
DriverPack Solution 17.1
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Autorun & Setup & Screen Capture
Autorun & Setup & Screen Capture
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
CorelDRAW Collection + 1200 Vector
CorelDRAW Collection + 1200 Vector
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Sketchup Collection 2016
Sketchup Collection 2016
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
ArchiCad Collection 2016
ArchiCad Collection 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
CSI Collection 2016
CSI Collection 2016
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
V-Ray Collection 2016
V-Ray Collection 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Eset NOD32 V.9
Eset NOD32 V.9
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
NP Antivirus Collection 2016
NP Antivirus Collection 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
NP Assistant 2016
NP Assistant 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Disney Epic Mickey 2 The Power of Two
Disney Epic Mickey 2 The Power of Two
قیمت:
۴۰,۰۰۰ریال
 
 
Guns, Gore & Cannoli
Guns, Gore & Cannoli
قیمت:
۴۰,۰۰۰ریال
 
 
F1 2015
F1 2015
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Call of Duty : Advanced Warfare
Call of Duty : Advanced Warfare
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی سالهای سیاه
بازی سالهای سیاه
قیمت:
۸۰,۰۰۰ریال
 
 
بازی ایرانی نورالدین
بازی ایرانی نورالدین
قیمت:
۵۵,۰۰۰ریال
 
 
Primavera Collection
Primavera Collection
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 7 SP1 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 7 SP1 + AutoDriver & Assistant 2016
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 8.1 Update 3 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 8.1 Update 3 + AutoDriver & Assistant 2016
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 (DVD9) + Training & Tools
Windows 10 (DVD9) + Training & Tools
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 10 + AutoDriver & Assistant 2016
Windows 10 + AutoDriver & Assistant 2016
قیمت:
۱۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Assistant 2016
Assistant 2016
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
V-Ray Collection 2016
V-Ray Collection 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Network Tools 2016
Network Tools 2016
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Web Design Tools 2016
Web Design Tools 2016
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معماری
قیمت:
۲۲,۰۰۰ریال
 
 
آموزش ریاضی مهندسی
آموزش ریاضی مهندسی
قیمت:
۱۷۹,۰۰۰ریال
 
 
آموزشRational Rose
آموزشRational Rose
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ریال
 
 
آموزش PHP
آموزش PHP
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
آموزش PDMS
آموزش PDMS
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ریال
 
 
آموزش MS Project 2013 + Visio 2010
آموزش MS Project 2013 + Visio 2010
قیمت:
۱۸۵,۰۰۰ریال
 
 محصولات دنیا سافت
 
مجموه نرم افزاری FL Studio
مجموه نرم افزاری FL Studio
قیمت:
۵۰,۰۰۰ریال
 
 
دستیار برنامه نویسان دنیا سافت
دستیار برنامه نویسان دنیا سافت
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزاری افتر افکت
مجموعه نرم افزاری افتر افکت
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزاری پریمیر
مجموعه نرم افزاری پریمیر
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
نرم افزارهای ساخت چند رسانه ای - انیمیشن دو بعدی و صفحات وب
نرم افزارهای ساخت چند رسانه ای - انیمیشن دو بعدی و صفحات وب
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزارهای طراحی و گرافیک
مجموعه نرم افزارهای طراحی و گرافیک
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزارهای صنعت چاپ و صفحه آرایی
مجموعه نرم افزارهای صنعت چاپ و صفحه آرایی
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزاری اتوکد
مجموعه نرم افزاری اتوکد
قیمت:
۸۰,۰۰۰ریال
 
 
آفیس 2013
آفیس 2013
قیمت:
۶۰,۰۰۰ریال
 
 
AutoCad 2013
AutoCad 2013
قیمت:
۵۰,۰۰۰ریال
 
 
فتوشاپ CS6
فتوشاپ CS6
قیمت:
۵۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 7 SP1 Ultimate 32Bit
Windows 7 SP1 Ultimate 32Bit
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows 7 SP1 Ultimate 64Bit
Windows 7 SP1 Ultimate 64Bit
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
Windows XP Live
Windows XP Live
قیمت:
۳۵,۰۰۰ریال
 
 
Windows XP Laptop SP3
Windows XP Laptop SP3
قیمت:
۷۰,۰۰۰ریال
 
 
دستیار حرفه ای دنیا سافت ایکس پی
دستیار حرفه ای دنیا سافت ایکس پی
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
دستیار حرفه ای دنیا سافت ویندوز 8
دستیار حرفه ای دنیا سافت ویندوز 8
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
دستیار حرفه ای دنیا سافت ویندوز 7
دستیار حرفه ای دنیا سافت ویندوز 7
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
جعبه جادویی میکس و مونتاژ فیلم - ادیوس
جعبه جادویی میکس و مونتاژ فیلم - ادیوس
قیمت:
۱۴۵,۰۰۰ریال
 
 
جعبه جادویی میکس و مونتاژ فیلم - ویدئو استودیو
جعبه جادویی میکس و مونتاژ فیلم - ویدئو استودیو
قیمت:
۱۴۵,۰۰۰ریال
 
 
ویدئو استودیو فارسی - دنیا سافت
ویدئو استودیو فارسی - دنیا سافت
قیمت:
۱۲۰,۰۰۰ریال
 
 
بنرهای تبریک 1
بنرهای تبریک 1
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ریال
 
 
Office Collection
Office Collection
قیمت:
۷۵,۰۰۰ریال
 
 
Windows 7 Sp1 - All Edition - New
Windows 7 Sp1 - All Edition - New
قیمت:
۷۵,۰۰۰ریال
 
 
Windows XP SP3 Pro
Windows XP SP3 Pro
قیمت:
۵۰,۰۰۰ریال
 
 
مجموعه نرم افزاری فتوشاپ
مجموعه نرم افزاری فتوشاپ
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 
 
نصب اتوماتیک درایورهای سخت افزاری Auto Driver 2015
نصب اتوماتیک درایورهای سخت افزاری Auto Driver 2015
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ریال
 

اخبار
آرشیو آخبار